Nebezpečí v Pelargiru  -  Do Ithilienu  -  Obléhání Cair Androsu

Nebezpečí v Pelargiru

Bílá rada vyslala  hrdiny lodí do Gondoru, aby pomohli při bojích proti vzrůstající Mordorské hrozbě. Při příjezdu do přístavního města Pelargiru jsou přivítání pánem Alcaronem, který jim v krčmě předá důležitý dopis pro Lorda Faramira. Krčma je však plná Mordorských přisluhovačů a nastává boj o holý život.

Oficiální úroveň obtížnosti = 5

Neoficiální úroveň obtížnosti = 10 z 12 
- základní obtížnost 3 (0-4)
- potřeba specializace 3 (0-3)
- prvek náhody 3 (0-3)
- hra více hráčů 1 (0-2)