Po proudu Anduiny

Hrdinové, kteří prošli nebezpečím v Temném hvozdu, jsou pronásledováni a pokračují cestou podél břehů řeky Anduiny směrem k Lórienu,
aby doručili znepokojivou zprávu paní Galadriel.

Oficiální úroveň obtížnosti = 4

Neoficiální úroveň obtížnosti = 8 z 12 
- základní obtížnost 3 (0-4)
- potřeba specializace 1 (0-3)
- prvek náhody 3 (0-3)
- hra více hráčů 1 (0-2)