Střetnutí na Skalbalu

Během pátrání po Glumovi v údolí Anduiny, jste se dozvěděli, že na Skalbal přišla tlupa zlobrů, která přinesla do oblasti strach a zmatek. Hrdinové proto hledají Drsmeda Starého, vůdce Meddědovců, aby společnými silami tuto hrozbu zlikvidovali.

Oficiální úroveň obtížnosti = 7

Neoficiální úroveň obtížnosti = 7 z 12 
- základní obtížnost 4 (0-4)
- potřeba specializace 2 (0-3)
- prvek náhody 0 (0-3)
- hra více hráčů 1 (0-2)