Mrtvé močály

Poté, co hrdinové zachytili Glumovu stopu v kopcích Emyn Muil, ji sledují dále do Mrtvých močálů, kam Glum prchl v zoufalé snaze vyhnout se pronásledovatelům. S pocitem, že se už lov chýlí ke konci, vstoupí hrdinové do zrádných mokřadů, aby ho zajali.

Oficiální úroveň obtížnosti =  5

Neoficiální úroveň obtížnosti = 3 z 12 
- základní obtížnost 2 (0-4)
- potřeba specializace 0 (0-3)
- prvek náhody 0 (0-3)
- hra více hráčů 1 (0-2)