Do jámy - Sedmé podlaží - Útěk z Morie

Sedmé podlaží

Prohledáváte Sedmé podlaží Morie, když narazíte na Komnatu záznamů. V potemnělé síni objevíte trpasličí kostru, pevně svírající tlustý svazek. Opatrně berete knihu a doufáte, že v ní bude pár odpovědí o tom, co se stalo Balinovi a jeho kolonii.

Oficiální úroveň obtížnosti =  3

Neoficiální úroveň obtížnosti = 6 z 12 
- základní obtížnost 2 (0-4)
- potřeba specializace 1 (0-3)
- prvek náhody 2 (0-3)
- hra více hráčů 1 (0-2)